สารสนเทศปริญญาตรี

สารสนเทศปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ

งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อโทรทัศน์ LED 1920x1080 40 นิ้วและกล้องดิจิตอล 16.1 ล้านพิกเซล (ขยาย 65 เท่า)
- ราคากลางงานจัดซื้อโทรทัศน์ LED 1920x1080 40 นิ้วและกล้องดิจิตอล 16.1 ล้านพิกเซล (ขยาย 65 เท่า)
- ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 
 • ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
 • แผนที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • English Version
 • แผนกำหนดการศึกษา ป.ตรี ส่วนกลาง
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนภูมิภาค)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนภูมิภาค)
 • โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ป.เอก
 • ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต(ส่วนกลาง)
 • บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 18

Yesterday 26

Week 81

Month 881

All 7099