สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาเอก

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ในการเรียน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

 • ตารางบรรยายปริญญาโท ปี 1
 • ตารางบรรยายปริญญาโท ปี 2
 • แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
 • แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 • กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชันปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปี 2 (เทอม 3)
 • การขึ้นทะเบียนปริญญา
 • กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (เทอม 1)
 • กำหนดเวลาลงทะเบียนลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3)

ระดับปริญญาเอก

 • หัวข้อการวิจัย
 • ตารางขึ้นสอบสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

 • ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
 • แผนที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • English Version
 • ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
 • แผนที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • English Version
 • แผนกำหนดการศึกษา ป.ตรี ส่วนกลาง
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนภูมิภาค)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนภูมิภาค)
 • โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ป.เอก
 • ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต(ส่วนกลาง)
 • บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 40

Yesterday 35

Week 75

Month 1165

All 1554