ข่าวรับสมัครนักศึกษา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู

 

         โทรศัพท์ 061 0643990

        โทรศัพท์/โทรสาร ภายใน มร. 71700 (สำนักงาน)

 

        โทรศัพท์ ภายใน มร. 71701 (งานบริการการศึกษา)