izmit escort istanbul escort escort beylikdüzü izmit escort beylikduzu escort istanbul escort avcılar escort

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

   
ผู้ช่วยศาสตรจารย์บุญชาญ ทองประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานนาชาติ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานนท์ คงสง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

 
 

นางสาววัลเพ็ญ  ปลัดกอง

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

 
งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานสารสนเทศ

นางบุณยวีย์  ปัญญาพุทธกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวชฎาวริญญ์  คำใบ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายธนวัฒน์  รัตนวงษ์

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นางวิมานพร  สิงห์เสนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางสาวธิดารัตน์  เกวลิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายไพรัตน์  วิเชียรศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองลาด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

นายชาญ  รัตนวงศ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาพร  หงษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 
 


นางอาพร  จัทร์ชมภู

พนักงานสถานที่

 

   

 

นายกรุงจีน  สิงห์เสนา

พนักงานขับรถ

   

 

นายประยงค์  ทองโคตร

พนักงานทั่วไป

 

   
     

avc�±lar escort
pendik escort Gaziantep Escort ciddiyetajans.com/amp